skip to Main Content

Bollenbeton levert betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in sterkteklasse C20/25 t/m C30/37. Om bodemverontreiniging door indringing van milieubelastende vloeistoffen te voorkomen, worden er strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van vloeistofdichte voorzieningen, zoals bijvoorbeeld terreinverhardingen, vloeren en soms ook wanden.

WET MILIEUBEHEER EN WET BODEMBESCHERMING

Deze strenge eisen komen terug in de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming en zorgen voor de kwaliteit van vloeistofdichte voorzieningen. Bollenbeton waarborgt deze kwaliteit en voldoet aan alle gestelde eisen in deze wetten.

BODEMBESCHERMING

Vloeistofdichte voorzieningen moeten de bodem beschermen tegen het indringen van milieuverontreinigende stoffen en voorkomen dat de ondergrond vervuilt. Vloeistofdichte betonmortel zorgt ervoor dat er een vloeistofdichte voorziening wordt gerealiseerd. De bodem verontreinigende vloeistof mag wel indringen in het beton, maar aan de mate hiervan worden eisen gesteld in het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV).

TOEPASSINGSGEBIEDEN VLOEISTOFDICHTE BETONMORTEL

Welke vloeistofdichte voorzieningen in aanmerking komen voor vloeistofdichte betonmortel? Wij geven u een overzicht van de meest voorkomende toepassingsgebieden.

  • Opslag van brandstoffen en chemische producten
  • Wasplaatsen en wasstraten
  • Afvalverwerking
  • Werkplaatsen in diverse branches
  • Tankstations
  • Mestopslag in de veehouderij
  • Composteringsbunkers
  • Loswallen

VLOEISTOFDICHTE BETONMORTEL BESTELLEN

Persoonlijk en betrokken…wij zijn u graag van dienst! Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Wilt u direct een offerte aanvragen of vloeistofdichte betonmortel bestellen? Dat kan! Vul het offerteformulier of bestelformulier in.

HEEFT U VRAGEN?

Back To Top