skip to Main Content

Respect voor elkaar en voor het milieu is voor ons vanzelfsprekend. Net als een bijdrage aan een betere maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is noodzakelijk. We leven in een wereld met veel mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. MVO biedt oplossingen om de maatschappij te verbeteren. Ons beleid is gericht op het leveren van:

  • een bijdrage aan de ontwikkeling van onze mensen
  • een bijdrage aan het milieu
  • een economisch en maatschappelijke bijdrage

SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN

Duurzaam ondernemen is een geïntegreerd onderdeel in ons beleid. Bij het nemen van al onze beslissingen wegen we zorgvuldig de balans tussen People, Planet en Profit. Daarnaast heeft de continue verbetering van de werkprocessen hier invloed op. Wij voeren maatregelen om nadelige milieueffecten te reduceren, grondstoffen efficiënter te gebruiken en hergebruik te bevorderen. Door het gebruik van klinkerarme cementsoorten en het toepassen van secundaire grondstoffen, zijn wij in staat een duurzaam product te leveren met dezelfde hoge kwaliteit.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons. Doordat zij hun talenten en capaciteiten inzetten, kunnen wij de kwaliteit behalen die we willen leveren. Onze mensen maken het bedrijf en daarom zijn we er zuinig op! Veilig werken heeft dan ook een hoge prioriteit bij Bollenbeton. En niet alleen de veiligheid van onze eigen medewerkers is van groot belang, wij willen ook waken over veiligheid van de mensen die werkzaamheden onder onze verantwoordelijkheid uitvoeren. Bollenbeton streeft naar werkomstandigheden die optimaal veilig en gezond zijn. Wij investeren dan ook in trainingen en opleiding. Onze chauffeurs beschikken over het VCA-certificaat.

HEEFT U VRAGEN?

Back To Top