Skip to content

Respect voor elkaar en voor het milieu is voor ons vanzelfsprekend. Net als een bijdrage aan een betere maatschappij. Wij staan voor kwaliteit, professionaliteit en hebben duurzame ambities voor de toekomst. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is noodzakelijk. We leven in een wereld met veel mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. MVO biedt oplossingen om de maatschappij te verbeteren. Ons beleid is gericht op het leveren van:

  • een bijdrage aan de ontwikkeling van onze mensen
  • een bijdrage aan het milieu
  • een economisch en maatschappelijke bijdrage

DUURZAAM ONDERNEMEN

De markt is continue in ontwikkeling en zet de bouwsector aan tot het verduurzamen van bouwprocessen. Duurzaam ondernemen is een geïntegreerd onderdeel in ons beleid. Bij het nemen van al onze beslissingen wegen we zorgvuldig de balans tussen People, Planet en Profit. Daarnaast heeft de continue verbetering van de werkprocessen hier invloed op. Wij voeren maatregelen om nadelige milieueffecten te reduceren, grondstoffen efficiënter te gebruiken en hergebruik te bevorderen. Door het gebruik van klinkerarme cementsoorten en het toepassen van secundaire grondstoffen, zijn wij in staat een duurzaam product te leveren met dezelfde hoge kwaliteit.

BETROUWBARE LEVERING & LAGE CO2

Bij Bollenbeton bent u verzekerd van hoogwaardige en duurzame producten die met certificaat worden geleverd. Wij maken duidelijke afspraken met onze afnemers over leveranties en komen deze na. Met ons productieproces streven wij een verdere reductie van de milieubelasting na. De behaalde prestaties worden per jaar geïnventariseerd en vastgelegd. In 2020 hopen wij een gemiddelde reductie van 2% per jaar aan te houden t.o.v. de gemiddelde CO2 emissie per m3 beton.

DUURZAAM INKOOPBELEID

Bollenbeton hanteert een duurzaam en verantwoord inkoopbeleid, waarbij wij hoge eisen stellen aan onze leveranciers. Het voldoen aan alle toepassingen van de wetten op het gebied van mensenrechten, gezondheid, veiligheid en milieu is hierbij een vereiste.

ZERO WASTE

Daar waar mogelijk worden in betonmengsels restproducten uit andere productieprocessen verwerkt. Uiteraard is dit het geval bij hoogovencement dat is samengesteld uit onder andere hoogovenslak (een restproduct bij de productie van staal). Maar ook betongranulaat, dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden, wordt gebruikt om deels het grind te vervangen.

Al het rest beton en (beton)afval dat achterblijft in de mixer na de verwerking van de betonmortel op bouwlocaties wordt door Bollenbeton hergebruikt. Ook wordt al het spoelwater opgevangen en teruggebracht in het productieproces. Tevens zijn er diverse oplaadpunten aanwezig voor onze elektrische truckmixers en elektrische auto’s van ons personeel en bezoekers. Op deze wijze draagt Bollenbeton actief bij aan een schoner milieu.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons. Doordat zij hun talenten en capaciteiten inzetten, kunnen wij de kwaliteit behalen die we willen leveren. Onze mensen maken het bedrijf en daarom zijn we er zuinig op! Veilig werken heeft dan ook een hoge prioriteit bij Bollenbeton. En niet alleen de veiligheid van onze eigen medewerkers is van groot belang, wij willen ook waken over veiligheid van de mensen die werkzaamheden onder onze verantwoordelijkheid uitvoeren. Bollenbeton streeft naar werkomstandigheden die optimaal veilig en gezond zijn. Wij investeren dan ook in trainingen en opleiding. En al onze chauffeurs beschikken over het VCA-certificaat.

HEEFT U VRAGEN?

Back To Top