Ga naar hoofdinhoud

1. Geen risico op corrosie of aantasting (X0)

Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in de betreffende milieuklasse
X0 Beton zonder wapening of ingestorte metalen: alle milieus, behalve vorst/dooi, afslijting of chemische aantasting.

Beton met wapening of ingestorte metalen: zeer droog.

Onderwaterbeton. Beton voor werkvloeren. Beton voor ongewapende funderingen.

Beton binnen gebouwen met een zeer lage luchtvochtigheid.

2. Corrosie ingeleid door carbonatatie (XC)
Voor beton met wapening of ander ingestorte metalen en blootgesteld aan lucht en vocht

Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in de betreffende milieuklasse
XC1 Altijd droog of altijd nat Beton binnen gebouwen met een lage luchtvochtigheid.

Beton blijvend onder water.

XC2 Normaal nat en slechts af en toe droog Beton langdurig in contact met water: funderingen
XC3 Matige of hoge luchtvochtigheid Beton binnen gebouwen met een matige of hoge luchtvochtigheid.

Beton buiten beschut tegen regen.

XC4 Wisselend nat en droog Betonoppervlakken blootgesteld aan contact met water, maar die niet vallen onder milieuklasse XC2.

Beton buiten onbeschut.

3. Corrosie ingeleid door chloriden, niet afkomstig uit zeewater (XD)
Voor beton, dat wapening of ander ingestorte metalen bevat, in contact met water dat chloriden bevat, inclusief doorzouten, maar niet afkomstig uit zeewater.

Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in de betreffende milieuklasse
XD1 Matige (lucht)vochtigheid Betonoppervlakken blootgesteld aan chloriden uit de lucht (geen zeewind).
XD2 Nat, zelden droog Zwembaden.

Beton blootgesteld aan chloridehoudend industriewater.

XD3 Wisselend nat en droog Brugdelen blootgesteld aan chloridehoudend spatwater.

Verhardingen.

Vloeren van parkeerplaatsen.

4. Corrosie ingeleid door chloriden, afkomstig uit zeewater (XS)
Voor beton, dat wapening of ander ingestorte metalen bevat, blootgesteld aan chloriden uit zeewater of aan lucht dat zout bevat, afkomstig uit de zee.

Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in de betreffende milieuklasse
XS1 Blootgesteld aan zouten in de lucht, maar niet in direct contact met zeewater Constructies bij of aan de kust.
XS2 Blijvend onder water Delen van constructies in zee.
XS3 Getijde-, spat- en nevelzone Delen van constructies in zee.

5. Vorst/door aantasting met of zonder dooizouten (XF)
Indien beton is blootgesteld aan flinke vorst/dooiwisselingen en nat is.

Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in de betreffende milieuklasse
XF1 Beperkt verzadigd met water, zonder dooizouten Verticale betonoppervlakken, blootgesteld aan regen en wind
XF2 Beperkt verzadigd met water, met dooizouten Verticale betonoppervlakken van wegconstructies, blootgesteld aan vorst en met de lucht meegevoerde dooizouten
XF3 Verzadigd met water, zonder dooizouten Horizontale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst
XF4 Verzadigd met water, met dooizouten of zeewater Wegen en brugdekken blootgesteld aan dooizouten.

Betonoppervlakken blootgesteld aan direct gesproeide dooizouten en vorst.

Spatzones van constructies in zee, blootgesteld aan vorst.

6. Chemische aantasting (XA)
Voor beton, blootgesteld aan chemische aantasting door natuurlijke grond en grondwater.

Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in de betreffende milieuklasse
XA1 Zwak agressief chemisch milieu, volgens label Funderingsbalken.

Bedrijfsvloeren in de zuivelindustrie.

XA2 Matig agressief chemisch milieu, volgens label Beton(elementen) in de glastuinbouw.

Calamiteiten in de chemische industrie.

Vloeistofdicht beton.

Funderingspalen.

XA3 Sterk agressief chemisch milieu, volgens label Rioleringssystemen en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

HEEFT U VRAGEN?

Back To Top